Zoals reeds bekend, zullen in de loop van dit jaar allerlei initiatieven genomen worden om geld in te zamelen voor de reis naar Long Beach, USA, waar enkele van onze leden zullen deelnemen aan het IKC Wereldkampioenschap Kenpo Karate 2014.

Dergelijk initiatief is onze kenpofuif “Tequila Boom Boom”. Een jongerenfuif met goede DJ's en lekkere cocktails die gehouden wordt op 8 maart 2014 in JH De Jeppe te Eppegem.