Enkele leden van Zen Kenpo System maken deel uit van het Kenpo Team Belgium. Dit is het wedstrijdteam dat in augustus naar Long Beach, USA zal reizen om deel te nemen aan het 50e IKC Wereldkampioenschap Kenpo Karate.

Deze leden zijn Olivia Charels, Ikram Daali, Wouter De Coster, Kamiel Hendrickx, Tom Hendrickx, James Janssens en Björn Vannieuwenhuyse.

Inschrijvingskosten, transportkosten, verblijfskosten... Dit komt allemaal op hun schouders terecht. Hierom werd een sponsorgroep opgericht om initiatieven te bedenken om geld binnen te halen ter financiële ondersteuning voor deze grote gebeurtenis.

Een van de grootste initiatieven is het oprichten van een specifieke sponsorwebsite. Deze werd gemaakt door Bruno Charels. Via deze weg trachtten we sympathisanten, particulieren, bedrijven e.a. warm te maken om ons via een online donatie te steunen op weg naar onze droom.

Hoe bekender onze site, hoe meer sponsoring.

Deel allen dus de link en steun op deze manier je mede-kenpoka's in het verwezenlijken van hun doel.

www.helpkenpoteambelgium.be