Goed nieuws voor de allerjongsten onder ons!

De groep -13-jarigen mag weer indoor trainen, met een paar beperkingen:

  • maximum 10 kinderen per groep
  • maximum 1 buitenschoolse activiteit per kind, d.w.z. kenpo OF sportkarate OF een andere hobby (bvb. andere sport, muziekschool, tekenschool, jeugdbeweging...)

Voor de +13-jarigen en onze volwassen veranderd er momenteel niets en blijven de huidige online sessies doorgaan.

Meer info kan je zoals steeds bekomen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stay safe en op naar beterschap!